Farligast att bli mamma i DR Kongo

Det är för 14:e året som Save the Children mothers index sammanställs och i analysen ingår också de svårigheter som kvinnor möter när de bli mödrar. Förutom mödrahälsovård jämförs barnadödlighet, utbildning, kvinnors inkomst och deras politiska status i undersökningen.

Högst upp i rankningen står de europeiska länderna och Australien. USA hamnar på tionde plats när det gäller utbildning och ekonomisk status, men får betydligt sämre resultat inom mödrahälsovård (41) och kvinnors politiska status (89).

De tio länder som ligger längst ner på listan finns alla i Afrika söder om Sahara. Förutom DR Kongo hör Somalia, Nigeria och Gambia till de länder där en av 30 kvinnor sannolikt dör i samband med graviditet eller förlossning. I dessa länder dör också ett av sju barn före fem års ålder, jämfört med ett av 345 i Finland. Barnen får mellan två och sju års skolgång i bästa fall, medan de i Finland kan förvänta sig 17 års utbildning.

I DR Kongo arbetar PMU bland annat med att med att informera om familjeplanering och mödrahälsovård, motverka destruktiva normer, samt höja kapaciteten hos vårdpersonal. Hälsoinrättningar och förlossningsrum restaureras och utrustas också av samarbetspartnern Cepac.

Mer av statistiken kan du ta del av här

PMU lyfter mödrahälsovård i vårkampanjen. Läs mer här