Färre boskapsstölder genom fredsarbete

Torka och resursbrist leder till fattigdom och konflikter, i Turkana, norra Kenya.

– Konflikten med grannfolket Pokot har eskalerat genom att det blivit lättare att få tag i moderna vapen, berättar Andreas Alexandersson, handläggare för Kenya på PMU. Beställningsstölder blir allt vanligare och slutar oftare med dödsfall.

PMU arbetar tillsammans med FPFK, Free Pentecostal Fellowship in Kenya, och Botkyrka pingstförsamling med alfabetisering och fredsbyggande.

Förr fick Esther Abong inget jobb eftersom hon inte kunde läsa eller skriva. I dag arbetar hon vid en hälsovårdscentral.

– Jag är ute varje dag och undervisar familjer om hur de ska få bättre hälsa. Samtidigt talar jag med dem om vikten av att leva i fred. Jag känner stor tacksamhet över den stora förändringen i mitt liv, säger hon.

Susan Chichis man dog under en boskapsräd. Själv lämnades hon utan några djur och med fyra barn att försörja. Kursen i alfabetisering har hjälpt henne att lyckas som företagare.

– Genom mina affärer kan jag betala mina minsta barns skolavgifter, och hoppas kunna ge dem en bättre framtid, berättar hon.En nyckel till framgången är FPFK:s förmåga att bygga förtroende lokalt.

Charles Mutuku, politisk ledare, har deltagit aktivt i fredsseminarier, workshops och forum för dialog och hjälpt till att få med folket i arbetet.

– Många av de män som legat i strid har genom projektet slutat stjäla varandras boskap och i stället blivit ansvarsfulla medlemmar i samhället, berättar han. Många av dem har startat egen verksamhet inom jordbruk eller motorcykeltransport. Många har också genomgått alfabetiseringskurser, vilket verkligen förbättrat deras livssituation.