Fattigdomsbekämpning måste prioriteras högre av regeringen

De organisationer som tillsammans med CONCORD, står bakom Barometer 2014, uppmanar statsminister Fredrik Reinfeldt att ta mer ansvar för riksdagens politik för global utveckling.

Barometer 2014 betygsätter PGU, riksdagens politik för global utveckling, och presenteras i dag. Målet i PGU är att alla politikområden ska bidra till en rättvis och hållbar global utveckling. Slutsatsen i rapporten är att flera viktiga framsteg gjorts, men att fattigdomsbekämpning fortfarande verkar väga lätt i många politiska beslut. Förutom politisk vilja, saknas ägarskap och kunskap om hur PGU ska genomföras i praktiken.

Ett nytt område som utvärderas i årets Barometer är företag och mänskliga rättigheter, där organisationerna identifierar flera målkonflikter. Ett exempel är regelverken för de allmänna pensionsfonderna, som i dag gör gällande att hänsyn ska tas till mänskliga rättigheter och miljö så länge inte avkall görs på avkastningen, en formulering som går stick i stäv med målen i PGU.

Läs mer på CONCORDS hemsida

CONCORD Sverige är en arena för 48 civilsamhällesorganisationer. Uppdraget är att bedriva informations- och påverkansarbete om EU:s utvecklingssamarbete och -utvecklingspolitik, med fokus på minskad fattigdom.