Fem år efter tsunamin

Miljontals människors tillvaro slogs i spillror när flodvågen rullade in över södra Asien på annandag  jul 2004. Invånare i många kustsamhällen miste sina nära och kära, sina hem och sina tillhörigheter och möjlighet till försörjning.

PMU InterLife drog direkt igång en insamling till flodvågens offer och rekordsumman 12,9 miljoner kronor samlades in. Dessutom fick PMU InterLife ytterligare 31,2 miljoner kronor från bland annat Sida, Radiohjälpen och en privat stiftelse. Totalt har PMU InterLife använt 44,1 miljoner kronor i samband med tsunamin. Den klart största insatsen gjordes på Sri Lanka (30,4 miljoner kronor) där bland annat flera byar byggdes upp. Alla insatser som är direkt relaterade till tsunamin är nu avslutade.

Den första fasen i arbetet handlade om att se till att människor överlevde, genom att bistå med mat, medicin, sjukvård och tält. Nästa steg blev att få igång sysselsättningen igen, genom att bland annat förmedla verktyg, båtar och utbildning. Samtidigt som detta arbete fortsatte påbörjades återuppbyggnadsarbetet. En annan viktig del i arbetet blev att människor fick bearbeta sina svåra upplevelser, så att de kunde gå vidare i livet och bygga upp en ny tillvaro.

PMU InterLife bedriver, sedan årtionden tillbaka, ett långsiktigt utvecklingsarbete i södra Asien och återuppbyggnaden efter flodvågen har skett i samarbete med kyrkor och organisationer som är väl etablerade i de drabbade områdena vilket varit en stor styrka i arbetet.