Femårsplan för fred och ökad jämställdhet

PMU har under året arbetat fram “Kompass mot 2020” som är en ny strategi för de områden man vill att lokala partners ska prioritera och lyfta de kommande åren. Fokus för fem år framöver är demokrati, fred och jämställdhet.
När strategin arbetats fram har man utgått från den potential som redan finns inom PMU:s nätverk. Flera av PMU:s partners är stora folkkyrkor och gräsrotsorganisationer. Inom detta nätverk finns allt från människor i utsatthet och fattigdom till gräsrotsledare med stor påverkansmöjlighet på lokalsamhällen. Detta nätverk ger en unik möjlighet att arbeta med kulturellt förändringsarbete underifrån.
– En god kultur bygger man underifrån i samhället, och här är lokala ledare oerhört viktiga, inte minst religiösa ledare. Det gäller till exempel i arbetet med att skapa utrymme och plattformar för kvinnor och flickor, och i arbetet för deras rättigheter, säger Niclas Lindgren, direktor på PMU.
Flera av PMU:s partners befinner sig i konflikthärdar i till exempel DR Kongo och Sydsudan och har funnits med vid både förhandlingsbord och möten med regeringsrepresentanter för att få till stånd en förändring.
– Religiösa ledare kan antingen bidra till en konflikt, eller till dess lösning. Vi tror att kyrkan kan och måste vara en viktig aktör för fred, och vill från PMU:s sida bidra till att kapacitet byggs så att budskapen om tillit, fredskultur, samverkan och ömsesidighet blir de rådande, både från ledare och från enskilda människor, säger Niclas Lindgren.

“Kompass mot 2020” exkluderar inte övriga långsiktiga insatser som hälsa, utbildning, försörjning, miljö och lokal partners kapacitet, men extra fokus kommer alltså att läggas på att lyfta fred, demokrati och jämställdhet. PMU vill genom sin strategi vara med och bidra till att uppfylla FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030.