Filippinerna

I Filippinerna jobbar PMU med urfolket på Mindoro som under kolonialismens tid trängts undan allt mer för att till slut leva ganska isolerade från omvärlden uppe i bergen. Deras rättigheter respekteras inte och en stor del av arbetet handlar om att öka medvetenheten om dessa och ge kunskap och redskap för mangyanerna att stå upp för och kräva det de har rätt till så som utbildning, hälsovård och rösträtt.
Vi vill utmana dig att vara med. Så vi kan förändra världen, tillsammans!

Huvudsakliga arbetsområden: Arbetsområdena är många på grund av urfolkets situation med allt från arbete med hälsa, försörjning och utbildning till medvetenhet om mänskliga rättigheter och demokrati.
Här arbetar vi: Mindoro.
Så arbetar vi i Filippinerna: PMU:s lokala samarbetsorganisation arbetar med att stärka urfolkets självförtroende och kompetens för att sedan kunna driva ett påverkansarbete och bygga upp ett demokratiskt samhälle genom att ställa myndigheter och traditionella ledare till svars och tillsammans hitta väga vidare. Vi jobbar holistiskt med en kombination av alfabetisering, utbildning och tillgång till inkomstgenererande aktiviteter.
Josefin Egerlid Yeboah handlägger våra projekt i Filippinerna.

Kontakt: josefin.egerlid.yeboah@pmu.se

 
 
 
 

Exempel på projekt

Urfolket på Mindoro kämpar för att få finnas till

Urfolket på Mindoro kämpar för att få finnas till

Urfolket mangyanerna är troligtvis en av de mest utsatta och marginaliserade grupperna i hela Filippinerna. De lever uppe i bergen på ön Mindoro och de flesta existerar inte – på papperet. Utan medborgarskap har de ingen rätt att rösta, ingen rätt till sjukvård eller till skolgång. Trots att det finns lagstiftning på plats som ska skydda mangyanernas mänskliga rättigheter, finns det stora brister i genomförandet. Genom att ge kapacitetsstärkande utbildningar kan lokala ledare arbeta för sina rättigheter och driva påverkansarbete med lokala myndigheter för att få sina rättigheter tillgodosedda. För att nå dit handlar en del i projektet om, för oss, så självklara saker som att lyfta självkänslan – ”jag är värd någonting”, ”jag räknas”, ”min röst betyder något”. En annan viktig del i projektet är att minska diskrimineringen och fördomarna om mangyanerna och att erbjuda läs- och skrivutbildning för både barn och vuxna. ”Nu när vi lärt oss läsa och skriva kan vi aldrig bli lurade igen.”, säger Sisar Masalansan, före detta ledare av Irayastammen.
Projekt: 15915001 Huvudområde: Mänskliga rättigheter Geografiskt område: Östra och västra delarna av Mindoro (Filippinerna) Samarbetspartner: Pampamayanang Mangyan Ugnayan Inc. Finansiär: Projektet finansieras i samarbete med Sida vilket innebär att varje krona tiodubblas Handläggare: Maria Wåhlin
Läs mer