Film om fredsarbete inför valet i Kenya

Inför det senaste valet i Kenya arbetade PMU:s partner Free Pentecostal Fellowship in Kenya (FPFK) för att förebygga oroligheter och få en fredlig utgång. Etniska motsättningar är ett stort problem i landet och tidigare val har präglats av oroligheter och våld.

Inom FPFK har man utvärderat sin position och sitt förhållningssätt i ett land där majoriteten av folket tillhör en kyrka, och ställt sig frågan: “Var fanns vi när detta hände?”Detta mynnade ut i ett beslut om att ta sitt ansvar som samfund och sprida budskapet om fred inför det nya valet.

Bland annat hölls en nationell konferens om påverkansarbete och man har talat med människor ute i byarna.

– Vissa säger att det är presidenten som ska bygga fred, men kyrkan säger att det är Gud som ska göra det genom dig och mig, säger en ledare i filmen under ett besök ute i en by.

Till skillnad från tidigare år accepterade landets invånare utgången av valet och återvände till sina arbeten.

– Kyrkan har fått en röst i dessa frågor och en plattform för att nå ut i samhället, säger David Musumba, pastor inom FPFK.

Se filmen, producerad av Mats Levander, här