Fler kan påverka att mer tas från biståndet

Den intensiva debatten fortsätter i riksdag och regering kring att ta mer pengar från biståndet för att finansiera flyktingmottagandet i Sverige. Just nu förs diskussioner om att öka avräkningarna från dagens 20 procent upp till 60 procent. PMU kan inte vara tyst över vilka konsekvenser ett sådant beslut skulle få för världens fattiga. Idag publicerade tidningen Dagen en debattartikel undertecknad Niclas Lindgren, direktor för PMU och Pelle Hörnmark, samfundsledare för Pingst där man uppmanar alla krafter att vara med och påverka politiker att fatta ett klokt beslut.

För att fler församlingar och dess medlemmar ska förstå vikten av deras röst i frågan, har PMU idag skickat ut en påminnelse om det upprop som kom församlingarna till del för två veckor sedan. Ett upprop som individer uppmanas skicka till finansdepartementet för att förhindra att mer pengar tas från biståndsbudgeten. Politiska beslut om hur avräkningar från biståndet kommer tas kommer ske under den närmaste veckan. Tiden är därför knapp för att kunna påverka.

Läs debattartikeln här:
De fattiga ska inte betala notan

Uppropet i Dagen 6 november:
Kristna ledare tar strid för biståndet