Flexibla terminer och fler flickor i klassen

I Afarregionen, nordöstra Etiopien, livnär sig majoriteten av befolkningen på boskapsuppfödning. Området drabbas allt oftare av torka och invånarna tvingas söka bete till sina hjordar allt längre hemifrån.

Andelen barn som går i skola är mycket låg och allra lägst bland flickor, och majoriteten av de vuxna är analfabeter.

Männen ansvarar för boskapen och tar barnen till sin hjälp. Det är också männen som styr ekonomiskt och politiskt, medan kvinnorna ofta har den tyngsta arbetsbördan. Flickor omskärs och gifts ofta bort tidigt.

De få skolor och hälsovårdsinrättningar som finns är ojämnt fördelade och dåligt utrustade och långa avstånd till närmsta skola är ett stort hinder för barns utbildning.

– Avhoppen ökar från och med mars månad, i takt med att det blir allt varmare. Barnen orkar helt enkelt inte gå långa vägar i över 42 grader, säger Ato Kifle Zewede, projektledare hos PMU:s samarbetspartner Ethiopian Mulu Wongel Amagnoch Church Development Organization, (EMWACDO).

Att barnen periodvis befinner sig långt hemifrån för att valla boskap, är ett annat hinder.

För att lösa problemen har flera utbildningscenter öppnats i regionen, av EMWACDO. Projektet, som stöds av PMU och Pingstförsamlingen i Jönköping, startade 2011 och ger i dag utbildning till 86 pojkar och 61 flickor. Parallellt med skolundervisningen sker alfabetisering för vuxna.

Det finns också en flexibilitet i terminsplaneringen utifrån hur invånarna rör sig säsongsvis, något som saknas inom den statliga skolan.

Ett viktigt led i arbetet är att få traditionella ledare att inse vikten av att alla barn får utbildning. I sin tur motiverar de sedan föräldrarna.

– Att de börjar förstå möjligheterna för framtiden, har gjort föräldrar mer villiga att sända sina barnen till skola i stället för att bara vakta getter och kameler, säger Ato Kifle Zewede.

Målet är att attityden till barns, och framför allt flickors, utbildning ska förändras i grunden.

– Det flickorna lär sig i skolan frigör dem från många band och öppnar upp nya möjligheter i livet, framhåller Zewede.

Läs mer om PMU:s sommarkampanj och ge en gåva här