Flickor mer utsatta och marginaliserade än pojkar

Varje flicka borde leva under lika villkor som pojkar, men verkligheten är en annan i många länder. När Malala Yousafzai igår fick Nobels fredspris för sin kamp för flickors rätt till skolgång, lyftes frågan om flickors rättigheter än en gång och kampen för flickor fick återigen ett erkännande.

Idag firar vi Internationella flickdagen, som varje år infaller den 11 oktober. Dagen är instiftad av FN:s generalförsamling för att uppmärksamma flickors särskilt utsatta situation. Att man valt att uppmärksamma denna dag betyder inte att man ignorerar pojkars utsatthet, men rapporter visar att flickor i högre grad än pojkar marginaliseras. Det kan handla om allt ifrån att flickan får stanna hemma om familjen måste välja om sonen eller dottern ska få utbildning eller att flickor är extra utsatta i konfliktsituationer och mer benägna att bli våldtagna. Flickor har också sämre hälsa än pojkar och har sämre tillgång till vård.

PMU driver flera projekt världen över för att stärka flickors rättigheter. I en kommande kampanj kommer flickor och barns utsatthet i konfliktens DR Kongo att belysas, med fokus på våldtäkterna som begås mot dem.