FN antar förnyade sanktioner mot DRK

På grund av det fortsatta instabila läget i DR Kongo, har FN genom att anta resolution 2189, beslutat att förnya sanktionerna mot olika individer och aktörer som på olika sätt bidrar till det instabila läget. Sanktionerna omfattar bland annat områden som vapenembargo, reseförbud och frysning av ekonomiska tillgångar. I resolutionen förlängs även mandatet för FN:s expertgrupp för DRK. Resolutionen uppmanar även alla länder i regionen att aktivt vidta åtgärder för att säkerställa att det inte finns något stöd för väpnade grupper i östra DRK.

Läs mer:
Adopted by the Security Council at its 7371st meeting, on 29 January 2015