FN-dagen firas världen över

Den extrema fattigdomen har minskat i världen, tillgången till utbildning har ökat och allt fler flickor går i skola. Men stora utmaningar återstår när det gäller att förbättra kvinnors och flickors situation. Barna- och mödradödligheten minskar exempelvis inte tillräckligt snabbt och barnäktenskap praktiseras i hela världen Ä till och med i Sverige.

Den 11 oktober instiftades FN:s internationella dag för flickor, vilket är ett steg i rätt riktning. I går utseddes också Margot Wallström till årets FN-vän av Svenska FN-förbundet, för att hon uppmärksammar kvinnors utsatthet i krig och konflikter och arbetar mot det sexuella våldet mot kvinnor.

Sverige kandiderar när nya medlemmar om några veckor ska väljas in i FN:s råd för mänskliga rättigheter. Just nu pågår också i Sverige arbetet med att ta fram nya utvecklingsmål för perioden efter 2015.

I dag uppmärksammar de svenska FN-aktörerna dagen bland annat genom ett arrangemang på Stockholms centralstation mellan 08.00-19.00, där millenniemålen står i fokus.

FN-dagen har firats sedan 1948.