Fokus på Afrika och minskad barnadödlighet i ny biståndsbudget

Den nya biståndsbudgeten för 2013 ökar med 2,4 miljarder kronor till 38,2 miljarder vilket innebär en procent av BNI. Regeringen vill särskilt satsa på demokratisering och yttrandefrihet, stöd till företagsamhet för fattigdomsbekämpning samt konkret och förstärkt stöd till det fortsatta arbetet med FN:s millenniemål.

De kommande tre åren satsar regeringen särskild på Afrika och på de länder som har längst kvar till att uppnå FN:s millenniemål. Fokus ligger på målen om minskad barnadödlighet, förbättrad mödrahälsa och förbättrad tillgång till vatten och sanitet.

– Varje år dör närmare åtta miljoner barn under fem år, och mödradödligheten är fortfarande mycket hög i flera afrikanska länder. Därför gläds vi över en ökade satsningar inom dessa områden, säger Niclas Lindgren, direktor för PMU. Vi hoppas också att detta kommer att återspeglas genom mer resurser till de organisationer i civilsamhället som har detta arbete som prioritet.

Även om Sverige toppar listan över biståndsgivande per invånare internationellt, går en högre andel av vår biståndsbudget till sådant som inte är rent bistånd, än i många andra länder. Den andel som går till flyktingmottagande i Sverige utgör hela 12 procent.

– Sverige ska givetvis värna om de flyktingar som kommer hit. Däremot bör pengar till att finansiera detta område inte tas från biståndsbudgeten, så att behövande människor i andra länder i praktiken inte får del av den ökning som sker, säger Niclas Lindgren.