Fokus på Centralasien i årets Barnens rätt-kampanj

För en stor del av dessa barn väntar ett liv gömda för världen, på statlig institution. Genom en organisation som PMU samarbetar med får barn och ungdomar omsorg, träning, terapi och möjlighet att utvecklas.
Totalt lever omkring 80 procent av alla personer med funktionsnedsättningar i utvecklingsländer och 90 procent av barnen får inte gå i skola. Läs mer om barns och ungdomars situation i Centralasien i det nya numret av PMU-tidningen, eller gå in här.