Följ biståndshearing via streaming

Som en fortsättning på den utfrågning av politiker som hölls i Almedalen i somras, höll PMU tillsammans med 20 andra bistånds-och utvecklingsorganisationer en biståndspolitisk utfrågning med talespersoner från varje parti i dag mellan 9.00-10.30. Temat var hur svenskt bistånd ska se ut efter valet.

Du kan ta del av vad som sades på www.fuf.se