Följ med på mc-resa i Nepal!

Enligt planen ska resan gå till Ramechap, ett fattigt område högt uppe i Himalayas berg, samt till huvudstaden Katmandu.

Det blir besök i byar, där kvinnor lär sig läsa, skriva och räkna, och får kunskaper om sina rättigheter och om hälsa. Många startar sedan eget och kan försörja familjen, men också hjälpa sina barn med läxorna och bidra till att döttrarna får gå i skola. PMU-projektet genomförs tillsammans med Grace Christian Church och Pingstförsamlingen i Lycksele.

– Jag hoppas att deltagarna, när de ser verkligheten, inser att det är möjligt att göra skillnad och att de själva har en viktig roll att spela, säger Lilian Borgström, medlem i pingstförsamlingen i Lycksele och engagerad i projektet.

Med under turen i bergen är Lars Klingsbo, PMU, som våren 2014 ledde en liknande resa till Kenya. Tanken är att Lilian Borgström sedan ska guida resenärerna genom Katmandu.

Förutom motorcyklar planeras för en följebil som några kan åka i, och arrangörerna hoppas på en blandad skara av resenärer.

För mer information och anmälan, kontakta Lilian Borgström, Lycksele, på 070-175 24 80, eller lilianborgstrom@mail.se.