Förändring av det humanitära arbetet

PMU InterLife har sedan 1993 haft ett ramavtal med Sida som inneburit snabba beslut vid akuta humanitära insatser i fält. Totalt tio miljoner kronor har varit öronmärkta för att varje år vidareförmedlas till lokala partners i samband med exempelvis naturkatastrofer eller krig.

Sedan årsskiftet har detta bidrag stoppats till tre svenska organisationer, däribland PMU InterLife.
-Enligt de signaler vi nu har fått kan det dröja två år innan vi kan få ett nytt avtal för akuta insatser. Sida arbetar nu om direktiven för sitt humanitära bistånd där vi bedömer att man koncentrerar sig till färre aktörer och till större insatser, förklarar Niclas Lindgren, direktor för PMU InterLife.

– Som tidigare får vi dock stöd från Sida för planerade långsiktiga humanitära insatser. Just nu sker det i DR Kongo och Nordkorea. Ytterligare insats är planerad i Burundi. Det är en annan form av bidrag. Vi skapar nu en starkare insamlingsstrategi för på att bättre sätt kunna stödja akuta kriser med medel från våra givare. Detta kräver ett ökat engagemang av våra församlingar och gåvogivare, säger Niclas.