Förbönsupprop för DR Kongo

Alliansmissionen, Diakonia, Equmeniakyrkan, Pingst FFS och PMU uppmanar nu gemensamt till förbön för de som jobbar med bistånd och mänskliga rättigheter.

Inte sedan andra världskriget har så många människor befunnit sig på flykt undan krig och konflikt. I dagens konflikter är just den oskyddade civilbefolkningen allt oftare mål för attacker och övergrepp. Både reguljära arméer och milisgrupper begår grova brott och kränker mänskliga rättigheter och den humanitära rätten.

Samtidigt ser vi en ny och oroande trend. Försvarare av mänskliga rättigheter, biståndsarbetare och journalister har blivit måltavlor i konflikter. Under de senaste 10 åren har attackerna mot dem som arbetar med bistånd närmast fördubblats.

Detta har inte minst uppmärksammats senaste dagarna genom de tragiska morden på 3 FN-anställda i DR Kongo, där Zaida Catalán från Sverige blev ytterligare ett av konflikternas oräkneliga offer.

För oss som kyrkor och biståndsorganisationer är det helt oacceptabelt när människor som jobbar för mänskliga rättigheter, som rapporterar om övergrepp eller som förmedlar nödvändiga hjälpinsatser, utsätts för hot, våld eller riskerar att fängslas.

Vi arbetar ständigt med att lyfta situationen gentemot politiska beslutfattare både i Sverige och utomlands. Men vi tror också på bönens makt. Vi vill därför uppmana alla församlingar som har möjlighet att i sina gudstjänster be om Guds beskydd över de människor som lever i världens konfliktdrabbade områden.

Vi vill även be för de anhöriga till FN-medarbetarna: Michael Sharp, Betu Tshintela och Zaida Catalán.

Och speciellt vill vi be om Guds beskydd för våra systerkyrkor, våra lokala samarbetsorganisationer, våra egna medarbetare och andra som arbetar med att förmedla hjälp på platser där de är som mest behövda.

Niclas Lindgren, PMU

Bo Forsberg, Diakonia

Kjell Larsson, Svenska Alliansmissionen

Daniel Alm, Pingst – fria församlingar i samverkan

Sofia Camnerin, Equmeniakyrkan

BÖN

Varje församling kan formulera sin bön utifrån sina önskemål och tradition. För de som vill ha ett förslag skickar vi med en test. Men oavsett form är det viktiga att vi behöver er bön om beskydd för de som arbetar med bistånd och människors rättigheter, och att vi vet att Gud hör våra böner.

Jesus Kristus, du som är vår fred. Du som är barmhärtighet. Du har sagt att sanningen ska göra oss fria.

Vi ber för offer för krig, för människor som flyr, för allt det som raseras av våld: vare sig det är människors försörjning, förtroende eller hopp om framtid.

Idag ber vi särskilt för de som finns på plats för att hjälpa, för att försvara mänskliga rättigheter, för att dokumentera och samla berättelser för att vi andra ska få veta vad som sker.

Vi ber för alla de som riskerar livet för rättvisa och sanning. 

Du är hos de anhöriga till FN-arbetarna, hjälp dem och trösta dem i deras saknad och förtvivlan.

Barmhärtige Gud, grip in!