Föreställning undersöker konfliktens orsaker

I slutet av maj arrangerades ett ovanligt event i Bukavu. Det var teater och filmprojektet “Kongotribunalen” som genom en föreställning speglade och ifrågasatte orsakerna till varför konflikten i Stora sjöregionen pågått i nästan 20 år. Resultatet kommer sammanställas i en dokumentär som har premiär i Kinshasa 2016.

Läs mer här:
Part war crimes trial, part performance art: tribunal investigates Congo