Företagsmiddag om könsstympning och ledarskap

Enligt den traditionella massajtron tillhör alla kor i världen massajerna. 1974 drabbades Kenya av torka och alla boskap som Johnson Parmuats familj ägde, dog. Kvar fanns bara lerhyddan och en enda åsna. Fadern var emot utbildning, men omständigheterna gjorde ändå att Johnson fick möjlighet att gå i skolan. Där började hans livsresa från lerhyddan till den internationella läkemedelsindustrin. 2013 lämnade han sin framgångsrika kommersiella karriär för att åta sig uppdraget som regional talman. Med ett ledarskap präglat av både traditionell massajkultur och västerländskt affärsmannaskap leder han nu arbetet med att bygga upp en ny politisk struktur i södra Kenya.
Tillsammans med sin fru Lanoi Parmuat är han engagerad i organisationen ENAI Africa som jobbar med att förändra den djupt rotade tradition med könsstympning, som trots att det enligt lag är förbjudet, utförs på flickor inom folkgruppen massajerna.

Under en veckas tid besöker paret Johnson och Lanoi Parmuat Sverige för att berätta om kampen och arbetet mot könsstympning. Det har blivit allt vanligare att företag intresserar sig för att ta ett allt större globalt socialt ansvar. Därför bjuds företagare in till en middag på Dwell Café och Restaurang i Uppsala, där Johnson talar om ledarskap och passion för flickors rättigheter. I samband med middagen kommer även LiseLotte Lyxell som rest till olika massajbyar på motorcykel, att inspirera genom sina berättelser och intryck från arbetet bland massajerna.

Mer information om företagsmiddage
n:
När: 5 mars, kl. 18:45-21
Plats: Dwell Café och Restaurang, Uppsala

Program:
18:45-19:30      Buffé

19:30-20:10      Johnson talar

20:10-20:20      LiseLotte Lyxell berättar om sitt besök i massajbyar

20:20-20:30      PMU berättar om sitt arbete mot könsstympning

Ingen föranmälan krävs. Buffén kostar 89 kr och betalas på plats.