Förnyat stöd från EU till CSO:s

Beskedet meddelades efter EU:s utrikesministerråd i oktober. Beslutet innebär ett erkännande för civila samhällsorganisationer och att de ses som självständiga aktörer som bidrar till att skapa god samhällsstyrning, demokratiska processer och bättre relationer mellan EU:s partnerländer.

Joanna Maycock, ordförande för CONCORD Europa, kommenterade beskedet från ministerrådet;

“EU har visat att det erkänner den viktiga roll som det civila samhällets organisationer har i att stödja utvecklingsarbete och i att upprätthålla mänskliga rättigheter. Detta kommer vid en tidpunkt efter den arabiska våren, som visade betydelsen av människors engagemang i skapandet av sin egen väg till frihet och mänskliga rättigheter. EU måste nu omsätta dessa politiska överenskommelser i konkreta termer i nästa samarbetsprogram. Det finns ett starkt behov av ett verklig politiskt utrymme och en dialog med det civila samhällets organisationer i Europa och i partnerländerna”.

Läs mer på CONCORD:s hemsida