Församlingen och praktikanten

Här hittar ni som församling den information som behövs för att en praktikants resa ska kunna ta sin början.

Det som vi tror är helt avgörande för att praktikanten ska få en god erfarenhet hela vägen från ansökan, praktik till hemkomst är att ni som utsändande församling är med i hela processen.

Att få uppleva stödet hemifrån är oerhört betydelsefullt och vi på PMU önskar att praktikantens resa ska vara aktuellt i församlingen, dels för att kunna stötta praktikanten särskilt under tiden i fält, men framför allt vid hemkomsten, så att praktikantens erfarenheter tas väl tillvara och även få möjlighet att följa upp vad praktikperioden kan få för konsekvenser på hemmaplan. Av den här anledningen skall alla praktikanter tillfråga en person i sin lokala församling att fungera som kontaktperson under praktikperioden.

Kontaktpersonen ska under praktikperioden söka en god relation till praktikanten genom personlig träff innan avresa med samtal om förväntningar, drömmar och målsättningar med praktikperioden. Under vistelsen utomlands hålla kontakten med praktikanten enligt en överenskommen nivå och kunna återkoppla till hemförsamling. Vid hemkomst följa upp praktikanten med samtal och stötta denne vid önskemål att ta ytterligare steg. Även hjälpa praktikanten att få dela med sig av sina erfarenheter till församlingen och andra som kan ha glädje av dennes erfarenheter.

Add some content to your accordion item here.

Kontakt

Andreas Svedman
(praktikanthandläggare)

 +46 (0)76-536 25 66
andreas.svedman@pingst.se