Församlingar agerar för fred i DR Kongo

PMU och pingstförsamlingarna i Sverige har under många år lyft situationen i konfliktens DR Kongo, och fått genomslag både på den politiska arenan och i media. Genom nätverket “Tillsammans för fred i DR Kongo”, vill man stödja det fredsarbete som systersamfundet CEPAC bedriver i landet. Genom att gilla Facebooksidan håller man sig uppdaterad om utvecklingen i landet och om gemensamma initiativ som tas. Svenska pingstförsamlingar uppmanas bland annat att hålla fredsmanifestationer på sina respektive orter den 20 maj, för att visa stöd för kongoleserna i kampen för fred och rättvisa.