Församlingar lärde sig om våld i nära relationer

Tillsammans med Bilda, Dagen och Göteborgs Stad anordnade PMU den 7 april en konferens i Pingstkyrkan Västra Frölunda på temat våld i nära relationer och församlingen. Konferensen syftade till att starta samtal kring hur församlingen kan bli en aktiv aktör mot våld i nära relationer och erfarenheter från både Sverige och DR Kongo delades under dagen.

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem som även finns närvarande i våra svenska församlingar och sammanhang. Kännedom kring problematiken är viktig och konferensen syftade till att öka medvetenheten om hur församlingar kan arbetar för att våga se, lyssna och agera mot våldet.

I DR Kongo, där våldet i samhället under lång tid har varit väldigt omfattande och eskalerat, är frågan om sexuellt våld och våld i nära relationer en utmaning som kyrkan står mitt i. Detta har under det närmaste åren skapat en medvetenhet inom pingströrelsen i DR Kongo om betydelsen av att aktivt arbeta med frågan om jämställdhet inom församlingen. Under lördagen delades erfarenheter och berättelser från deras jämställdhetsarbete.

Läs mer om konferensen i debattartikeln i Dagen här.