Församlingarna engagerar sig i vårkampanjen för Kongos kvinnor

PMU:s vårkampanj “Offer är ingen slutstation” har nu pågått i snart två månader. I den lyfts kvinnor som utsätts för sexuellt våld i DR Kongo. Över en halv miljon kvinnor har drabbats de senaste tio åren, som en del i krigsstrategin i landet. Genom de pengar som kommer in till Panzisjukhuset och kvinnocentret Dorkas i Bukavu, får de stöd i att bygga upp sina liv igen.

Ä Vi räknar med att nå vårt insamlingsmål på en miljon kronor genom kampanjen, säger Elisabeth Hammarberg, kommunikationschef på PMU. Hon värdesätter det engagemang som visats från pingstförsamlingarna för att stödja kvinnorna så att de kan gå vidare i livet och själva bli förändringsaktörer.

På påskafton höll Pingstförsamlingen i Västra Frölunda en insamlingskonsert med a capella-gruppen Dynamic, som gav cirka 14 000 kronor till kampanjen.

Ä Vi ser detta som ett bra startskott för ett sätt att arbeta på som vi vill vidareutveckla, säger Mats Särnholm, pastor. Att satsa på konserter med ett biståndsändamål är ett bra sätt att sammanföra människor inom och utanför kyrkan i ett gemensamt engagemang. Vi planerar fler liknande evenemang framöver.

Han berättar att ändamålet för konserten berörde publiken, och att man fick god respons.

I början av april hölls i United Öresundskyrkan, i Malmö “Super Sunday” med en insamling för Kongos kvinnor där artisten Timbuktu sjöng.

Pingstförsamlingen i Nässjö passade på att informera om och samla in pengar till vårkampanjen under en torgdag i påskhelgen. Lokaltidningarna skrev också om kampanjen.

Ä Vi bjöd på fika samtidigt som vi berättade om ändamålet och situationen i DR Kongo, och fick god respons, säger Niclas Wiktorell, pastor. De flesta som vi möte visste väldigt lite om situationen i landet, och berördes när de insåg hur illa det är.

Han berättar att människor kom fram hela tiden och ville veta mer, och att man totalt fick samtala med omkring hundra personer.

Ä Satsningen kändes lyckad, framför allt att vi fick lyfta frågan och att invånarna fick veta att församlingen och PMU arbetar med detta, säger Wiktorell.

Även en rad andra pingstförsamlingar har på olika sätt engagerat sig i kampanjen. Bland annat har det under våren hållits millenniedagar i flera second hand-butiker i samarbete med PMU, där kampanjen fokuserats. I Skellefteå planeras en utbildningsdag i maj, där journalisten Birger Thuresson, som skrivit om och gjort filmer om kvinnorna i DR Kongo, medverkar.