Fortsatt akut läge i Kongo: Insamling pågår

Rebellrörelsen M23 har dragit sig tillbaka från Goma, men befinner sig fortfarande i närheten av staden och rädslan är ännu stor för att striderna ska återupptas. De senaste oroligheterna har drivit minst 130 000 nya invånare på flykt i ett läge där det redan tidigare fanns över en halv miljon internflyktingar i provinsen. Nya flyktingströmmar har uppstått de senaste dagarna efter att strider blossat upp lokalt.

– Människor som redan levde i stor fattigdom och utan något beskydd, har flytt sina byar för att rädda livet. De som inte lyckas få något härberge tvingas sova under bar himmel där de utsätts för regn och kyla, vilket gör situationen ännu mer katastrofal, berättar Paul Masilya, medarbetare inom Cepac, PMU:s samarbetspartner i DR Kongo.

Ett stort antal barn har skilts ifrån sina föräldrar i tumultet och befinner sig i en mycket utsatt situation. Flyktingläger har blivit attackerade och plundrade på mat och ägodelar och kvinnor har våldtagits.

I ett läge där det redan sedan tidigare pågår en humanitär kris, är behovet av mat, rent vatten och fungerande sanitära förhållanden, samt sjuk- och hälsovård akut och FN förmår inte täcka in det enorma behov som finns.

– Nya dödsfall registreras varje dag, i avsaknad av skydd, mat och sjukvård, och risken är stor att en koleraepidemi bryter ut snart om inget görs, berättar Paul Masilya.

PMU har startat en insamling för att kunna bistå där behoven bedöms som störst. I samarbete med Cepac arbetar PMU med en insats som ska ge presenningar och husgeråd till drygt 4 000 familjer i flyktinglägret Mugunga III i Goma. Dessutom planerar PMU att stärka de pågående humanitära insatserna Ä ett nutritionsprojekt som ger mat till barn och ammande mammor, samt vård vid Panzi-sjukhuset.

För att ge en gåva till insamlingen gå hit