Framgång för bönder 35 år efter svältkatastrofen

I år är det 35 år sedan en miljon människor dog i en av de värsta svältkatastroferna i Etiopiens historia. PMU har sett stor framgång i partners arbete bland bönder med att motverka torka.

1984-85 drabbades åtta miljoner människor av hungersnöd i Etiopien till följd av torka. En miljon människor dog. Live Aid-konserter med sångaren Bob Geldof i spetsen hölls världen över för att samla in pengar till den svältande befolkningen.
Idag har Etiopien fått beröm av FN för att man lyckats minska hungern och trygga matsituationen i landet. Men många utmaningar kvarstår. Mer än 80 procent av befolkningen bor på landsbygden och försörjer sig på småskaligt jordbruk. Det innebär en stor sårbarhet kopplat till de pågående klimatförändringarna, särskilt eftersom hälften av landets befolkning fortfarande lever under fattigdomsgränsen.

För några år sedan blev EMWACDC, som är en av PMU:s partners i landet, av de lokala myndigheterna, tilldelade tio otillgängliga och utsatta byar runtom i Berhet-distriktet, där människorna levde på svältgränsen. Utmärkande för alla byarna var att de led av torrt ökenklimat och att bristen på vatten var stor. På EMWACDC bestämde man sig redan från början för att ta ett helhetsgrepp om problematiken. Man började plantera träd, växter och frön för att öka växtligheten i området och motverka det torra klimatet.
Emma Elofson, PMU:s regionledare för Afrikas horn och Södra Afrika besökte nyligen Kewet, och såg förvandlingen.
– Jag träffade bönder som idag odlar och skördar fler sorters grödor än för bara några år sedan. Genom kunskapsutbyte med andra regioner och nya odlingstekniker som till exempel konstbevattning, har bönderna i projektet femdubblat sin inkomst på bara fem år. Den nya odlingstekniken man lärt sig innebär att man nu kan odla mark som tidigare var torrlagd. Den lyckade odlingen har inneburit ökad tillgång till mat och arbetstillfällen för hela byn, berättar Emma Elofson.

MATILDA NYAMAI