Framgångsrik kamp mot hiv

Enligt millenniemål 6 ska spridningen av hiv och aids stoppas till år 2015. Och antalet hivsmittade har sjunkit med över 50 procent i 25 av världens låg- och medelinkomstländer. Det visar färska siffror från UNAIDS.
– Beteendeförändring är en viktig förklaring. Unga människor senarelägger sin sexdebut och har färre partner i dag, säger Ing-Marie Berglund, koordinator för PMU:s insatser inom hälsa.

I några av de värst drabbade länderna märks en drastisk nedgång sedan 2001. I Malawi är den 73 procent, i Botswana 68, i Zambia 50, i Zimbabwe 41 och i Sydafrika 41 procent.

PMU har projekt mot hiv/aids i bland annat Etiopien, Kenya, Tanzania, Benin, DR Kongo, Mellanöstern/Nordafrika, Indien och Ukraina.

– Att utbilda ledare inom våra samarbetskyrkor som i sin tur når ut med information genom sina nätverk, har visat sig vara mycket effektivt. De har hög trovärdighet. Människor lyssnar till dem och tar till sig av det de säger, berättar Ing-Marie Berglund.

– Tillgången till bromsmediciner bidrar också till nedgången. Genom dem sänks virushalten, vilket minskar risken för att man smittar andra.

Antalet människor som har tillgång till bromsmediciner har ökat med 63 procent under de senaste två åren och antalet aidsrelaterade dödsfall har sjunkit med 25 procent mellan 2005 och 2011, enligt FN:s rapport.

Till de mest framgångsrika områdena hör kampen mot hiv-smitta hos barn. Totalt har antalet nysmittade barn sjunkit med 24 procent de senaste två åren. I Burundi, Kenya, Namibia, Sydafrika, Togo och Zambia var minskningen hela 40 procent.

Men än kvarstår många utmaningar. Totalt lever 35 miljoner människor i världen med hiv eller aids och störst är ökningen i dag i Östeuropa och Centralasien.

PMU driver ett projekt i Ukraina, där såväl drogmissbruket hos unga som hivepidemin ökar.
– Målet för vår samarbetspartner Christian Rehabilitation Centres Association (CRCA) är att ge information om drogmissbruk, hiv och aids till 178 000 ungdomar, 43 200 föräldrar och 21 600 lärare under tre år. De har nu kommit halvvägs genom projektet och ser ut att uppnå detta mål, berättar Anna-Lena Martynova Hansson, projektkoordinator för Ukraina.

Totalt har minst 413 000 människor nåtts av information om hiv genom PMU:s arbete under de senaste tre åren.