Framgångsrik trädplantering behöver ekonomiskt stöd

Sid. 20-21. Nandy Hill. Foto Andreas Alexandersson (6)I Kenya är klimatförändringarna kännbara. I tre års tid har PMU:s kenyanska partner FPFK, planterat träd i Nandi Hill, för att skapa en bättre miljö – och på samma gång utrota fattigdom. Nu går projektet in i en ny fas och behöver givare.

Under de senaste årtiondena har en stor del av Kenyas skogsbestånd avverkats. Träden huggs bland annat ner för att bereda ny jordbruksmark, producera virke till bostäder och användas som bränsle i privathushåll och fabriker. Idag kan man se konsekvenserna av skövlingen. Mängden regn minskar och torrperioderna ökar vilket i sin tur leder till matbrist. För några år sedan började PMU:s partner FPFK ett projekt i Nandi Hill med syftet att plantera träd. Nya tropiska snabbväxande trädarter som gravelia eller eukalyptus i kombination med fruktträd som mango eller avokado ger lokalbefolkningen en ekonomisk drivkraft för att delta i planteringen.
– Vår slogan är: “Planting trees – for healthy and wealthy living”, berättar projektledare Joel Nge’tich.

Projektet går nu in i en ny fas där stöd går till att utveckla de plantskolor som projektet startat och till att möjliggöra för fortsatt trädplantering i området. Nu uppmuntras församlingar och givare att vara med och ge till trädplanteringen.
MATILDA HECTOR