Framsteg i Kongo enligt FN

Enligt FN:s särskilda sändebud till DR Kongo och Stora sjöregionen har det skett en positiv utveckling i DR Kongo sedan FN missionen, MONUSCO, anlände för 15 år sedan. I en artikel publicerad av UN News Center, menar man att det trots att det fortfarande finns stora utmaningar, även går att skönja positiva trender som också är viktiga att lyfta fram.

Läs mer här:
UN envoy outlines progress in DR Congo from ‘shattered, country to ‘proud nation,