Fransktalande partners lärde mer om jämställdhet

Partners från sex fransktalande länder i Väst- och Centralafrika träffades vid kusten i Benin förra veckan för att lära av varandra om jämställdhet.
– Temat makt, maktstrukturer och normer genomsyrade veckan, säger Emelie Nestor, PMU:s Regionkoordinator för Västafrika.

Jämställdhet är ett av PMU:s prioriterade områden och PMU anordnar regelbundet utbildningar ute i partnerländer för att lyfta frågan. Förra veckan hölls en konferens i Benin för att stärka partners i jämställdhetsfrågan.
– Det är väldigt viktigt att människor som kämpar för jämställdhet och mänskliga rättigheter får en plattform att mötas och träffa andra som står i samma kamp. För vissa är detta ett arbete som kan vara väldigt utsatt och direkt farligt, säger Emelie Nestor, en av de från PMU som höll i utbildningen.

Flera av PMU:s partners har lång erfarenhet av att jobba med jämställdhetsfrågan. Under konferensen lyfte man både den teoretiska delen som kopplades till Agenda 2030, och den praktiska delen om hur man jobbar med jämställdhetsintegrering.
– Vi pratade om hur normer begränsar både män och kvinnor och hur vi påverkas av de ”glasögon” vi bär när vi studerar världen omkring oss. Vi dramatiserade härskartekniker och funderade över alternativa handlingssätt, säger Emelie Nestor. De flesta av PMU:s partners i Afrika är kyrkor och kristna organisationer. För att fördjupa det trosbaserade perspektivet på jämställdhet hade PMU bjudit in teologen Fidèle Fifame Houssou Gandonou från Benin, för att ge en genusanalys utifrån i Bibeln. Hon är välkänd inom sitt område och deltar som talare i internationella nätverk.
– I ett sammanhang där det fortfarande är många som inte ens accepterar kvinnliga pastorer pratade hon med auktoritet om hur Gud redan från början skapade människan till man och kvinna och att han inte gjorde någon skillnad mellan deras uppdrag eller möjligheter, berättar Emelie Nestor.

Idag bedriver flera partners i Väst- och Centralafrika jämställdhetsprojekt av olika slag. Några fokuserar på att stärka kvinnors ställning genom utbildning, andra på att stärka dem ekonomiskt. Emelie Nestor tror att konferensen, i kombination med att PMU jobbat mycket med frågan, bidragit till att partners fått en ökad förståelse för jämställdhet på flera plan.
– Vi kan se att våra partners breddat sin jämställdhetsanalys och börjat arbeta mer holistiskt så att även män inkluderas i jämställdhetsarbetet. Detta ligger också i linje med Agenda 2030, som tydligt gör jämställdhetsfrågan till något som gäller alla, säger Emelie Nestor.

MATILDA HECTOR