Fred i fokus under givarkonferens på Panzi

Panzisjukhusets samarbetspartner samlades under tre dagar för att samtala om hur arbetet kan effektiviseras och utvecklas för att på bästa sätt bidra till en positiv förändring i DR Kongo. Viktiga frågor kring verksamhet och vision togs upp.

– Under torsdagen lämnade Dr Denis Mukwege konferensen under de första timmarna för att träffa FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon. Mukwege förmedlade sedan ett budskap om att det finns möjligheter till fred, som mottogs med stor glädje av konferensdeltagarna berättar Maria Stålgren, programhandläggare inom hälsa och mänskliga rättigheter, DR Kongo, hos PMU.

I samband med givarkonferensen blev PMU:s direktor Niclas Lindgren, Läkarmissionens direktor Johan Lilja och andra medarbetare också hembjudna till Mama London, känd för sitt engagemang för kvinnor som utsatts för sexuellt våld i DR Kongo. I anslutning till Panzisjukhuset driver hon bland annat ett daghem för barn som kommit till efter övergrepp.

I Mama Londons hem fick de möta en ung kvinna, Francine, som kommit för att framföra sitt tack för de insatser som PMU och Läkarmissionen gjort för henne och berätta sin historia.

När Francine var 12 år blev hon våldtagen och fick efter det vård tack vare Panzisjukhuset och stöd från PMU. Till följd av övergreppet födde hon en son. PMU fortsatte att stödja Francine och därefter har Läkarmissionen gjort det. Tack vara fortsatt stöd har hon bland annat fått gå klart skolan.

Idag berättar Francine att hon är lyckligt gift och att paret har ett nyfött barn. Det äldre barnet är 11 år och går i skolan.

– Francine är väl accepterad i samhället, vilket inte är en självklarhet för de kvinnor som överlever det sexuella våldet. Vi är tacksamma till Francine för att hon vile dela sin historia med oss. Det är tungt att jobba med detta makabra våld, men en människas upprättelse ger verkligen kraft att fortsätta, säger Maria Stålgren.