Freden i centrum under Globala veckan

Temat “Helig Fred” handlar om tro som fredsskapare och fokus ligger i år på att bygga fred både här hemma och globalt. Rättvis fred, fred i relationer och fred utan könsrelaterat våld.

I fredags smygstartade Globala veckan i Stockholm med ett frukostseminarium där Fulata Moyo, teolog från Malawi, talade. Fulata jobbar för Kyrkornas Världsråd i Genève och höll en föreläsning om våld mot kvinnor. Hon utmanade de mansstrukturer som hon menar än idag är starkt rotade inom kyrkan och kristenheten.
– Patriarkatet uppfanns inte av kristendomen, men kristendomen har varit oförmögen att avsluta det, poängterade hon under seminariet.
Fulata är med och driver kampanjen “Thursdays in Black Ä en värld utan våld och våldtäkt”, som PMU är med i, för att uppmärksamma våldtäkter och våld världen över. Kyrkornas globala vecka är i år med i kampanjen.

Fulata Moyo kommer tala vid ytterligare seminarium under veckan. Förutom henne kommer bland annat Georgette Rabadi, från ELCJHL, evangelisk-lutherska kyrkan i Jordanien och Marika Griehsel, dokumentärfilmaren och före detta Afrika korrespondenten för SVT, att hålla föreläsningar kring temat fred.

Kyrkornas globala vecka pågår 16-23 november och arrangeras av Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådet tillsammans med PMU och flera andra kristna organisationer.