Fredsarbetet i Sudan och Sydsudan stärks

Bara tio månader efter att Sydsudan blev självständigt hotas freden igen. Grundproblem som oenighet kring gränsdragningar och hur oljetillgångar ska delas kvarstår och religiösa, kulturella och etniska motsättningar råder. Trots resolutionerna från FN:s säkerhetsråd, fortsätter stridigheterna.

– Vi är mycket oroade för att de allt mer inflammerade språk som används mellan Sudan och Sydsudan ska leda till fullskaligt våld. Det internationella samfundet får inte tillåta att folkmord än en gång begås genom att ett nytt krig bryter ut, säger Isaiah Dau, ledare för den sudanesiska pingströrelsen SPC.

I ett brev till PMU lägger Dau fram flera böneämnen, däribland att de kristna kyrkorna i Sudan blir stärkta och uppmuntrade i sin svåra situation och att dess ledare beskyddas i sitt arbete för fred i de två länderna.

Nu ökar PMU sitt stöd till SPC och särskilt fokus är på att bygga upp dess kapacitet att agera som fredsmäklare. Den social och etniska mångfalden inom rörelsen, som har uppåt 200 000 medlemmar, ger en stor möjlighet att verka för fred såväl på gräsrotsnivå som på högre nivåer.
– SPC ses som en legitim aktör även utanför kyrkan och har flera gånger blivit ombedda att medla i lokala konflikter. PMU och SPC satsar strategiskt på att höja ledarnas kapacitet att verka som fredsaktörer, berättar Niclas Lindgren, direktor för PMU.

En viktig del i arbetet är också utbildning, där man strävar efter att forma en ny sudanesisk identitet som går över de etniska och sociala skiljelinjerna.
– Den identiteten grundläggs i värdeformande gemenskaper som kyrkan och skolan. Föräldrar till skolbarn organiseras också i samarbete för ett gemensamt mål, vilket ökar kontaktytorna och gynnar fredsprocessen, säger Niclas Lindgren.

PMU bedriver ett omfattande arbete i Sydsudan genom SPC. Samfundet finns också i Sudan, men den politiska situationen gör det svårt att verka som kyrka där.
– Kyrkans ledare i syd har inte kunnat kommunicera med kyrkoledarna i nord på flera veckor. Kyrkor har bränts ner och flera kristna har blivit hårt ansatta, berättar Andreas Henriksson programhandläggare för Afrikas Horn på PMU. SPC:s vision är att vara en enande kraft såväl mellan som inom länderna.

I samarbetet med Sudans Kristna Råd, SCC, har SPC bland annat vädjat till president Salva Kir om att finna fredliga vägar i konflikten. Genom stödet från PMU, har rörelsen också varit delaktig i att informera om folkomröstningen och vikten av demokratiska principer i samhället och politiken. Pingstkyrkorna i regionen, UKIMAKA, marscherade för fred och demokrati i slutet av 2010.

– SPC är i sig en demokratisk kyrka och utgör därför ett viktigt föredöme, säger Niclas Lindgren.