– Vi kommer finnas på plats och göra konferensbesökarna uppmärksamma på att 800 miljoner människor lägger sig hungriga varje kväll. Hunger och felnäring är det största hotet mot människors hälsa i världen. Ett större hot än aids, malaria och tuberkolos tillsammans. Vi är på konferenserna för att träffa människor och tillsammans skapa engagemang för den här världens mest utsatta människor, säger Jonathan Ulenius, insamlingskoordinator på PMU.
Genom kollekttal och aktiviteter i montern hoppas PMU engagera besökare i frågan och samla in medel som främst går till försörjningsprojekt i Zimbabwe och andra delar av världen, där man jobbar långsiktigt för att ta människor ur hunger och fattigdom.
Smycken som tillverkats av försörjningsgrupper i Zimbabwe kommer säljas och på utsatta tider under dagarna har de som vill, möjlighet att själva göra liknande smycken. I second hand tältet säljs ett hungermål där delar av inkomsten går till kampanjens ändamål.

Utöver att PMU uppmärksammar hungerproblematiken i världen, kommer man även delta i seminarier och panelsamtal.
Först ut är kommunikations- och insamlingschef Elisabeth Hammarberg som talar på Nyhem under rubriken “Midnatt råder, tyst det är i husen? Om kyrkans roll och ansvar i flyktingutmaningen”. Seminariet äger rum måndagen den 20 juni klockan 15 och är ett samarrangemang med flera andra organisationer.
Samma dag deltar Niclas Lindgren, direktor på PMU, tillsammans med IBRA i “Glöm inte världen” från stora scenen.

Under Lapplandsveckan håller PMU ett eget seminarium lördagen den 9 juli klockan 15.30. Temat för seminariet är “Svensk pingstmission i en ny tid – om kyrkans viktiga roll och världens nya mål för rättvisa, hopp och förändring”.