Funktionsnedsattas rättigheter börjar förverkligas – nu hotas viktigt arbete

PMU har i många år stöttat den nationella partnern Fridsros arbete för funktionsnedsatta människors rättigheter i Sri Lanka, tillsammans med Pingstförsamlingen i Edsbyn. Och ett ihärdigt och målmedvetet arbete har burit frukt på alla nivåer i samhället.

– Många är de individer som vittnat om hur deras människovärde upprättats och deras liv fått en mening. Funktionsnedsatta organiserar sig i dag och får allt mer gehör för sina rättigheter och flera viktiga lagförändringar har gjorts, berättar Niclas Lindgren, direktor på PMU. Till de konkreta resultaten av många års påverkansarbete, hör att landets pengasedlar i dag har blindskrift.

Ashra föddes med en hjärnskada och kunde därför varken gå eller tala. Därför gömdes hon undan av sina föräldrar, i ett samhälle där man såg det som en skam att få ett sådant barn. Men genom arbetet med CBR (Community Based Rehabilitation), förändrades tillvaron. Utifrån en plan, som antagits nationellt, söker man upp funktionsnedsatta personer och visar att de inte är ensamma, att de har rättigheter och en individuell rehabiliteringsplan tas fram.

Familjens hem handikappanpassades, Ashra fick en gåstol så att hon kunde delta i det dagliga livet och hon fick börja i skolan. Föräldrarna känner i dag stolthet över sin dotter och strävar efter att hon ska få ett meningsfullt liv.

Allt fler funktionsnedsatta barn får nu, liksom Ashra, möjlighet att gå i skola. En femårig nationell plan för stöd till funktionsnedsatta genom närsamhället, CBR, har antagits. Teckenspråk har erkänts som nationellt språk, en röstpolicy för blinda har tagits fram och en tillgänglighetspolicy har antagits. Bostadsbidraget för funktionsnedsatta har höjts.

Närmare 1300 statliga hälsotjänstemän har lärt sig mer om hur funktionsnedsatta kan integreras och fattigdom bekämpas. Över 3 000 barnskyddsombud har deltagit i mobiliseringsprogram så att fler barns behov täcks in.
Drygt 2 300 nyckelpersoner har utbildats för att leda självhjälpsgrupper och 730 volontärer har utbildats inom CBR.

Om Sida står fast vid sitt beslut att inte förnya ramavtalet med PMU, är det många projekt runtom i världen som hotas. Ett av dem är detta arbete.

– Vi har kommit en bit på vägen men ännu finns mycket kvar för Fridsro att göra för att funktionsnedsatta människors rättigheter ska få fullt genomslag i samhället. Därför är det oerhört viktigt att detta arbete får fortsätta, säger Niclas Lindgren.