Global mötesplats i Addis Abeba

En stor del av deltagarna är pastorer och redan igår eftermiddag var de på plats för ett inledande pastorsmöte, där den svenske pastorn Niklas Piensoho talade. Han menade att kyrkans ansvar, förutom att vara bibelbaserad, också är att vara relevant för sin omgivning, vilket kan ta sig olika uttryck beroende på var man verkar.

I dag kommer konferensdeltagarna, varav omkring 20 personer, är svenskar att fundera kring de globala utmaningarna, hur gudsriket och utvecklingsindustrin förhåller sig till varandra, liksom om utvecklingsarbete och evangelisation kan fungera tillsammans.

Dagen kommer att avslutas med diskussioner omkring vilka ämnen kyrkan behöv er höja sin röst och varför.

I morgon och på torsdag kommer det bland annat att handla om tro som drivkraft för utvecklingsarbete, människovärde, rättfärdighet, holistiskt tänkande och ledarskapets och organisationens ansvar och uppbyggnad och vilken betydelse strategiskt tänkande har.

Varje dag inleds ed bibelstudium och bön och hela konferensen kommer att avslutas med firande av Herrens måltid.

Den här konferensen kommer att peka ut riktningen för en konferens, som är planerad till nästa år, då projektledare från hela världen kommer att mötas.

Konferensen hålls på Tegen hotell, som förutom en konferensanläggning också har kapacitet att rum för att ordna mat till deltagarna och hysa nästan alla av dem.