Global tankesmedja möts i Stockholm

Mötet mellan representanter från PMU i Sverige och olika samarbetspartner runtom i världen, äger rum i Filadelfiakyrkan i Stockholm. Syftet är att stärka det strategiska samarbetet inom olika nyckelfrågor, för samhällsutveckling.

I dokument som tagits fram under tidigare möten i Sri Lanka (juni 2011) och Etiopien (januari 2012), föreslås bland annat att den globala tankesmedjan ska verka för en fördjupad förståelse av begreppen holism, identitet, religion/tro och genus.

Under dagarna kommer deltagarna att arbeta med koncept som civilsamhälle, trosbaserad rörelse/organisation, mervärde, jämställdhet med mera, för att definiera hur dessa ska förstås.

Förutom att ge ett värdefullt bidrag till de programplaneringsseminarier som kommer att hållas i höst, bildar tankesmedjans rekommendationer underlag för PMU:s prioriteringar inför arbetet 2015-2018.

I tankesmedjan ingår bland andra Jake Perera, Sri Lanka, Isaiah Dau, Sydsudan, John Kitur, Kenya, Fatma Ely Mahmoud, Mauretanien, Maung Kiang, Myanmar, Bassem Maher, Egypten, Mathamsanqa Dube, Zimbabwe, Jasmina Tosic, Serbien samt Bengt Klingberg, Eva-Maj Edin och Stefan Rizell, Sverige.