Göte är Sveriges bästa insamlingsgeneral

Hur började du engagera dig för Världens Barn?
– När jag skulle fylla 60 år, 2001, hade insamlingen funnits i två år. Jag tyckte att den var ett bra ändamål för mina vänner att ge pengar till istället för att uppvakta mig. Och på den vägen fortsatte det. I Radiohjälpens riksinsamling har vi funnit något bra vi kan enas omkring i kommunen. Under mitt första år samlade vi in 22 775 kronor och sedan har det växt allt mer. Förra året samlade vi in 323 291 kronor och totalt har vi dragit in 1 879 952 kronor genom åren.

Ni har vunnit Kommunkampen sju gånger. Vad är hemligheten?
– Kanske att vi är en liten kommun med 2 756 invånare, där alla känner alla och att kyrkans folk sedan långt tillbaka har en stark tradition av insamlingsarbete. Själv har jag kommit i kontakt med många människor både genom mitt arbete som skogsvårdare och busschaufför, och som medlem i pingstförsamlingen Storvindelns fria församling. Vi är ofta är ute och sjunger och samlar in pengar.

Är sorseleborna ovanligt givmilda?
– Ja, det finns en vilja att hjälpa till. Vi är inga höginkomsttagare utan människor med små medel, men “många bäckar små”. Sedan är Världens Barn en trovärdig insamling med låga omkostnader, där pengarna går in i redan pågående projekt. Att så många organisationer deltar innebär också att man täcker in hela bredden av folkligt engagemang.

Vad betyder engagemanget för dig själv?
– Det har jag svårt att uttrycka med ord, det är så starka känslor. För varje år har det gett en kick när det visat sig att människor har förtroende för insamlingen och vi har fått bevis för att vi jobbar med rätt saker. Jag känner en stor tacksamhet till alla invånare som på olika sätt bidragit till kampanjen genom åren. Det är inte ovanligt att människor kör 20 mil för att delta.

Hur fungerar samarbetet inom kampanjen?
– Mycket bra. Varje höst träffas vi och fikar och går igenom hur vi ska lägga upp våra olika aktiviteter som loppisar, kafékvällar och gudstjänster med kollekt. Under riksinsamlingsdagarna står vi med bössor på Coop och Ica, och finns även ute i byarna. Där det är som glesast med invånare kör vi mellan gårdarna och det finns de som har kuvert med bidrag förberedda att lämna över när vi kommer.

Har du några bra insamlingstips?
– Att som jag be om ett bidrag till ett hjälpändamål istället för födelsedagspresenter. Våra kafékvällar, med sång och musik är också väldigt lyckade. Då kommer många besökare som normalt inte går i kyrkan.

Fakta-ruta:
– Riksinsamlingen för Världens Barn är en folkrörelse med 45 000 frivilliga.
– Under förra året samlades det totalt in 83 miljoner kronor till Världens Barn.
– I 2011 års insamling samverkar Radiohjälpen med tolv organisationer, där PMU är en av dessa.