Gott betyg till stöd via ramorganisationer

Ramavtalssystemet omfattar idag 15 svenska organisationer varav PMU är en. Budgeten ligger på 1,5 miljarder kronor per år.

Statskontorets utredning, som gjorts på uppdrag av regeringen, visar att systemet för stöd till civilsamhället i utvecklingsländerna via svenska organisationer är både ändamålsenligt och kostnadseffektivt.

– Vi är glada att de styrkor som vi själva länge framhållit nu befästs genom utredningen, säger Niclas Lindgren, direktor för PMU.

De problem som Statskontoret funnit handlar i hög grad om hur styrningen tillämpas inom ramavtalssystemet: Korta avtalsperioder och ett stort antal styrinstrument har gjort att styrningen och uppföljningen har blivit mycket resurskrävande. Styrningen är också alltför inriktad på detaljer och formella processer. Den behöver förenklas och bli mer strategisk, menar Statskontoret. Avtalsperioderna behöver förlängas och en ny kanal för stöd till innovativa ansatser och aktörer skapas, föreslår Statskontoret.

Läs mer och ta del av utredningen här