Handbok lär oss jobba konfliktkänsligt

Nu har PMU:s nya handbok The Conflict Sensitivity Wheel lanserats. Boken riktar sig till organisationer som vill  förstå den kontext man jobbar i och undvika att skapa konflikt vid en ny insats. Den reder också ut hur man jobbar i områden med en redan pågående konflikt.
– När man gör en insats i ett område där det är konflikt, så är det oundvikligt att inte påverka konflikten. Att ha goda intentioner räcker inte, menar Bassem Maher, tematisk rådgivare för fred- och konflikt på PMU, som författat handboken.

The Conflict Sensitivity Wheel lanserades under Civil Society dagarna i Stockholm i tisdags och är en pedagogisk handbok som ska vara ett stöd för organisationer som jobbar med utvecklingsinsatser att förstå hur man arbetar med konfliktkänslighet.
– Vi kände ett behov av att hitta ett verktyg som våra lokala partners lätt kan använda när de jobbar i konfliktkänsliga områden, säger Bassem Maher.
Målet med handboken är att hjälpa aktörer som jobbar med utveckling, att utföra arbetet på ett konfliktkänsligt sätt, så att insatsen inte leder till ökad konflikt, våld och desperation, utan snarare resulterar i fred och samexistens. Men boken handlar först och främst om att jobba konfliktkänsligt. Den ska vara en hjälp i alla insatser, inte bara där man arbetar i konflikthärdar. En hjälp att förstå den kontext vi jobbar i, analysera hur projektet kommer att påverka kontexten och hur kontexten kommer att påverka projektet. Målet med insatsen som organisationen drar igång är inte att den ska bidra till mer konflikt, utan motverka konflikter och spänningar lokalt.
– Det är viktigt att förstå den kontext man arbetar i och analysera vilken påverkan ens insats har i den givna kontexten, säger Bassem Maher.
Han menar att när en organisation gör en insats i ett område, så är det oundvikligt att inte påverka. Ett projekt kan starta med goda intentioner, men kan skapa konflikt mellan olika grupper i området där man arbetar.
– Om du stödjer jordbrukare i Kenya kan det till exempel bidra till att du skapar konflikt mellan jordbrukare och boskapsskötare. När du stödjer flyktingläger kan det skapa problem med lokalbefolkningen som blir avundsjuka eftersom flyktingen får mer hjälp än dem. Oavsett vad vi gör så påverkar vi konflikten och möjligheten till fred i det givna sammanhanget, förklarar Bassem.
– Goda intentioner är inte tillräckligt. Våra projekt äger inte rum i ett vakuum, de finns i en kontext och kommer att påverka den kontexten. Det är därför vi utvecklat handboken, säger han.
Modellen fokuserar på tre huvuddelar. Hur man ska förstå kontexten, förstå hur projektet interagerar med den kontext man arbetar i. Den ger också avslutande reflektioner kring hur man går från analys till handling och agerar konfliktkänsligt.

Handboken bygger på PMU:s egna erfarenheter från möten och workshops med lokala partners, och metoden som presenteras har prövats under ett och ett halvt års tid.
– Förhoppningen är att även andra organisationer ska ha användning av boken. När jag presenterade boken under Civil Society dagarna i Stockholm fick jag väldigt bra respons, speciellt från de som jobbar i fält som hade kommit inresande från andra länder, berättar Bassem Maher.

Handboken går att läsa här.

MATILDA NYAMAI