Historisk folkomröstning påbörjad

Den 9 januari var en viktig dag i Sudans historia. I och med den folkomröstning som påbörjades då, och avslutas den 15 januari, beslutas om södra Sudan ska höra ihop med resten av landet eller vara en självständig stat. Detta i enlighet med det fredfördrag som undertecknades i januari 2005, efter åratal av blodiga strider.

SPC:s (Sudan Pentecostal Church ) kyrka är en av de platser som utsetts till röstlokal av myndigheterna.
– Vi hade gudstjänst inne i kyrkan och samtidigt utanför på kyrkbacken pågick folkomröstningen.  Allt gick lugnt och värdigt till. Flera tusen människor stod i kö för att kunna ge sin röst, berättar Ingemar Andersson, utsänd av Pingst i Jönköping till landet tillsammans med sin fru Solveig.
Totalt har cirka 3000 vallokaler upprättats för att täcka in det stora landet. Trots det kan det vara svårt för folk som bor långt bort i väglöst land att ta sig till en.

– De flesta invånarna I Sudan trodde aldrig att denna dag skulle komma, men den är här på grund av Guds svar på böner från sitt folk över hela världen, säger Isaiah Majok Dau, pastor och ledare för Nairobi Pentecostal Bible College och Mobile Bible Training i södra Sudan.
– Det var mycket känsloladdat för mig som tillhör södra Sudans befolkning, att få delta för första gången på 52 år i en historieavgörande folkomröstning som denna, fortsätter han.
Majok Dau rapporterar att de flesta som slöt upp grät när de lämnade sin röst, och att man började köa så tidigt som klockan ett på natten.
– När jag kom till vallokalen klockan sex på morgonen var där köer med tiotusentals invånare. Det var en fantastisk känsla att hålla i röstsedeln och jag tackade Gud innan jag lämnade den, säger Majok Dau.

Rapporter har kommit om oroligheter i Unity State och i Abyei de senaste dagarna, där minst tio personer mist livet och Anderssons och Majok Dau uppmanar till fortsatt bön om lugn över hela landet under den veckolånga folkomröstningen.