Hjälp till 400 invånare i Bujumbura

I ett land där etniska och politiska oroligheter plågat befolkningen i över 20 år, blev översvämningen i början av veckan ännu ett hårt slag. Enligt media i landet har 1000 hushåll förstörts, vilket lämnat 10 000 människor hemlösa. Över 60 personer har dött och landssorg har utlysts.

– Fyra barn i samma familj dog när tegelstenarna från huset rasade ner över dem i området Rubirizi, Mutimbuzi, berättar François Ntiranyibagira, nationell koordinator hos PMU:s samarbetspartner CEPBU. Värst drabbades den norra delen av huvudstaden Bujumbura, där infrastrukturen är för svag för att kunna stå emot en katastrof som denna.

De allra mest utsatta individerna; funktionsnedsatta, äldre, änkor och föräldralösa barn, prioriteras högst i PMU:s insats där det ingår mat och andra förnödenheter, samt tält. Till de svenska församlingar som är med och engagerar sig hör Filadelfiaförsamlingen i Stockholm.

– Myndigheterna har bett de olika kyrkosamfunden om hjälp och våra församlingar mobiliserar nu sina medlemmar för att göra vad de kan för att bistå de invånare som drabbats, berättar François Ntiranyibagira.

Pingströrelsen CEPBU, är verksam i hela landet och har över 800 skolor och 26 hälsocentraler. Tillsammans med PMU och svenska församlingar arbetar CEPBU med insatser inom vattenförsörjning, utbildning, hälsovård, alfabetisering, jordbruk och miljövård.

Ge en gåva på pg 90 00 50-6, eller gå in här
(märk ditt bidrag med Burundi)