Hjälpen har nått översvämnings-drabbade i Nepal


När monsunregnet drog in över Nepal i juli fick tusentals fly sina hem i panik. Genom lokala partners på plats kunde PMU snabbt bistå de drabbade. 400 familjer har fått hjälp genom insatsen.

I början på juli omkom minst 50 personer i Nepal i översvämningar och jordskred som orsakades av monsunregn. Regnet var särskilt kraftigt i landets östra delar och vid slätterna i söder. Hus och vägar spolades bort och tusentals tvingades fly från sina hem. Vattenmassorna letade sig in i husen och spolande bort alla tillhörigheter. Folk sov i skolor och i officiella byggnader och hade inte tillgång till varken mat, vatten eller myggnät. PMU drog i samarbete med Pingstkyrkan i Lycksele igång en insamling för att hjälpa de drabbade. Genom den lokala partnern Grace Community Development Nepal, kunde hjälpen sedan snabbt nå de drabbade. 448 familjer i Pipara kommun fick matstöd, myggnät, mattor och filtar.
– Tack vare våra långsiktiga partnerskap i de länder vi arbetar i kan vi snabbt mobilisera humanitärt stöd direkt efter att katastrofen inträffat, säger Madeleine Álvarez Ahlgren, humanitär koordinator, PMU.

Monsunregnen i Sydasien pågår mellan juni och september varje år och orsakar årligen olyckor och dödsfall.

MATILDA NYAMAI