Hjälpen når behövande på Afrikas Horn

En av dem som fått hjälp i Kenya är änklingen Samson Kahendu, från Kianjai i Meru-distriktet, som tar hand om två små barn. Omständigheterna har gjort honom arbetslös eftersom det inte finns några jordbrukssysslor på gårdarna.

-Mitt liv har blivit outhärdligt på grund av den långvariga svälten. Jag är sjuk men är väldigt tacksam till Sverige som gett mig mat, säger Samson Kahendu.

Nkatia Lekinyal från byn Loruko, region Isiolo, är en annan av de som fått hjälp. Hon är nybliven mamma och kämpar för att sitt barn ska behålla sin vikt. Hon får stöd genom det särskilda nutritionsprojektet. I området finns 95 hushåll men flera hus står tomma eftersom många flytt på grund av den oroliga situationen.

PMU:s partner i Kenya FPFK (Free Pentecostal Fellowship in Kenya) gör insatser i landets nordöstra delar i regionerna Garissa, Meru och Isiolo. Hjälpen riktar sig främst till de mest utsatta, dit hör barn under fem år, gravida kvinnor, funktionshindrade, AIDS-sjuka och den äldre befolkningen. I målgruppen finns 600 av de mest utsatta hushållen i de tre områdena där en stor del även behöver näringsersättning utöver mat. Cirka 3 600 personer kommer i första fasen att få hjälp med mat och extra nutrition.

Fokus för insatsen i Etiopien ligger inledningsvis på att förse befolkningen med mat och rent vatten. I området saknar fem skolor reserv-vattentankar. Som en del i insatsen kommer dessa att förses med rent vatten som bidrar till att barnen kan fortsätta sin skolgång trots omständigheterna.

Denna insats sker i Moyale-distriktet i södra Etiopien och utförs av PMU:s partner EMWACDO (Ethiopian Muluwongel Amagnoch Church Development Organization), en utvecklingsorganisation som en av Etiopiens större pingströrelser står bakom.

EMWACDO får även stöd från andra internationella givare och gör nu en humanitär insats för totalt cirka 15 000 personer. EMWACDO ingår i ett nätverk av kristna aktörer som tillsammans når 57 000 utsatta människor i landet.

PMU:s insamling till torkans offer har hittills gett cirka 4,4 miljoner kronor. Det finns ett starkt engagemang hos privatpersoner, församlingar och second hand-butiker. I exempelvis Missionskyrkan i Årjäng arrangerades en insamlingsgala som hade initierats av Real Gospel och SMU. Det blev succé där man samlade in hela 55 000 kronor under kvällen.

Insamlingen fortsätter, stöd de drabbade på Afrikas Horn: www.pmu.se/torka