Hjälpen når fram till Haitis folk

-Våra medarbetare i Port-au-Prince arbetar outtröttligt, och med stor risk för sig själva, för att få fram verklig hjälp till offren för denna katastrof, säger Hal Donaldson, ordförande i Convoy of Hope.
-Vår personal på plats uppger att det allra viktigaste just nu för Haitis befolkning är stöd i säkerhetssituationen, behov av mat, vatten och bränsle.

PMU InterLifes samarbetsorganisation för insatsen i Haiti är Convoy of Hope som är den amerikanska pingströrelsens, Assemblies of God´s, humanitära gren.
Organisationen har etablerat ett hjälpcenter precis utanför huvudstaden Port-au-Prince. Därifrån distribueras vatten och andra förnödenheter till dem som drabbats av jordbävningen.

Organisationen har sedan tidigare ett lager på plats i Haiti och kunde därför direkt påbörja utdelning av mat och förnödenheter. I det första skedet har man delat ut mat, vatten och utfört vård.

Under en vecka har man distribuerat cirka 1,1 miljoner måltider och installerat 30 enheter för vattenrening. I ett längre perspektiv behövs resurser för att långsiktigt bygga upp det raserade landet.

-Som vi visat vid tidigare humanitära katastrofsituationer, exempelvis vid orkanen Katrina och tsunamin, så lämnar vi inte ett område när tv-kamerorna försvinner, säger Donaldson.

Organisationen fanns på plats i Haiti innan jordbävningen med bland annat daglig utdelning av mat till 7 000 personer, en insats som även i fortsättningen kommer att utföras.

En haitisk man, som nu lever på gatan med sin hustru och sina barn efter att jordbävningen förstört deras hus, skulle kunna tala för miljoner haitier:
-Jag lever och vi är fortfarande på jorden, så vi gör vad vi kan för att överleva.

Convoy of Hope kommer att fortsätta att göra vad som behövs för att hjälpa mannen, hans familj och många andra i Haiti att inte bara överleva, utan att också starta återuppbyggnaden. Ett par påsar med mat och rent vatten är ett första steg.

För mer information: www.convoyofhope.org