HON SOM BÄR

Den politiska situationen i Etiopien står inför positiva förändringar och många kvinnor har börjat bli invalda till beslutsfattande positioner. Men än är det långt kvar innan förändringen når landsbygden och Etiopiens allra mest utsatta. Det är just här PMU stöttar projekt där brunnar borras och dammar byggs, gravida och undernärda barn får nutritionsstöd, sparande lärs ut och kvinnliga ledare blir uppresta – allt för att lindra nöden och skapa förutsättningar för människor att utvecklas långsiktigt.

Var med och stötta arbetet bland Etiopiens kvinnor.

 • Etiopien är Afrikas näst folktätaste land med 105 miljoner invånare.
 • 7,95 miljoner människor är drabbade av akut matbrist.
 • 51,1 procent av den arbetande befolkningen lever på under 3,10 USD/dag.
 • Över 80 procent av befolkningen bor på landsbygden och försörjer sig på småskaligt jordbruk.
 • Sveriges relationer med Etiopien går tillbaka till 1800-talet då svenska missionärer verkade där.
 • 2 april 2018 svors Afrikas yngsta ledare Abiy Ahmed in som Etiopiens premiärminister. Därefter har han tillsatt kvinnliga ledare på höga poster, bland annat Etiopiens första kvinnliga president.
 • Idag erhålls 37,3 procent av platserna i parlamentet av kvinnor.
 • Grundlagen ger kvinnor samma rättigheter som män, men i praktiken är kvinnans ställning i samhället svag. Det är svårare för kvinnor att ta sig in på arbetsmarknaden, på grund av könsstereotypa normer.
 • Sexuellt våld, våld i hemmet och diskriminering av kvinnor är ett utbrett problem. Trots att detta är förbjudet enligt lag och kan ge höga fängelsestraff.
 • Trots förbud har omkring 74 procent av kvinnorna mellan 15-49 år könsstympats.
 • Tvångsarbete, prostitution och människohandel är omfattande. Enligt amerikanska UD sker människohandel med kvinnor framförallt till grannländerna och till Mellanöstern.
Tillsammans med PMU:s partner på plats, EMWACDC, utförs både akuta humanitära
insatser där torka och konflikt har slagit hårt, och långsiktiga projekt i områden där okunskap står i vägen för utveckling.

 • Brunnar borras och dammar byggs för att öka tillgången till rent vatten.
 • Utbildningar inom hygien och hälsa.
 • Nutritionsstöd till gravida kvinnor och undernärda barn.
 • Utdelning av NFIs (non food items) till människor som förlorat allt efter flykt från konflikt.
 • Självhjälpsgrupper med utbildning inom sparande och ledarskap
 • Träningar inom modernt jordbruk, miljö och mark
 • Trädplantering
 • Påverkan på myndigheter för att stärka kvinnors rättigheter
 • Utbildningar inom hiv och hälsa.
 • Sprid information om kampanjen.
 • Dela våra inlägg på sociala medier.
 • Visa vår insamlingsfilm och ta upp en kollekt i din församling.
 • Starta en egen insamling till förmån för kvinnors situation i Etiopien på Facebook.
 • Skapa ett insamlingsevent genom att hålla en loppis, konsert, basar eller ett frukostevent.
 • Bjud in oss från PMU att komma och berätta om arbetet.
 • Handla second hand och stötta på så sätt kampanjen.
 • Köp presenter och hyllningsgåvor i vår gåvoshop.

STÖTTA ARBETET BLAND ETIOPIENS KVINNOR

Ge en gåva

Engångsgåva
Bli månadsgivare
Ge som företag

ANDRA SÄTT ATT GE

Plusgiro
900050-6
Märk din gåva “Hon som bär”

swish
Skicka din gåva till 90 00 506, märk gåvan “Hon som bär”.

 
Besök vår shop och köp en gåva som förändrar liv!