Hopp om frihet hos PMU:s partner i Mellanöstern och Nordafrika

PMU:s samarbetspartner i Egypten befinner sig mitt i oroligheterna och har under flera dagar tvingats hålla sitt kontor stängt. Även i vissa andra länder påverkas man av den politiska situationen.

– Samtidigt med oron för att utvecklingen ska gå åt fel håll och att en lång period av instabilitet ligger framför,  finns glädje och förväntan inför framtiden, berättar Malin Canslätt, koordinator för Mellanöstern och Nordafrika.

PMU har i samarbete med svenska församlingar och lokala partner verkat i Mellanöstern och Nordafrika i cirka 15 år. Idag stöds 25 utvecklingsprojekt och det finns 12 lokala samarbetspartner.  Hiv/aids, media, religionsdialog, jämställdhet, demokrati, yrkesutbildningar och mirkofinanser hör till de områden man arbetar med.

Flertalet av länderna i regionen räknas som medelinkomstländer. Samtidigt råder en utbredd diskriminering av etniska och religiösa minoriteter, liksom brist på demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna. PMU:s arbete handlar därför till stor del om att medvetandegöra människor om deras rättigheter och att hjälpa dem att organisera sig för att tillsammans kunna utkräva sina rättigheter, såsom att utrycka sina åsikter och sin tro.

– Våra samarbetspartner har i många år bett till Gud om en förändring, att förtrycket ska brytas. Nu hoppas man att bönesvaret kommit, en reformering av samhället och frihet för folket, säger Hanna Mellergård, också hon koordinator för Mellanöstern och Nordafrika.

Vill du stödja PMU:s arbete för demokrati i Mellanöstern och Nordafrika? Ge en gåva till plusgiro 90 00 50 Ä 6.