“Hoppet för DR Kongo är vårt humankapital”

Lanseringen av Panzisjukhusets rapport, som har fokus på mödrahälsovård och problemet med fistlar i DR Kongo, hölls hos Sida i går och var välbesökt. Rapporten ges ut med stöd av PMU och EU:s humanitära organisation ECHO.

Över två miljoner kvinnor i barnafödande ålder i lever med fistlar i utvecklingsländerna. Det innebär att vävnaden mellan urinblåsa och eller ändtarm och vagina skadas så att kvinnan inte längre kan hålla tätt. Värst är situationen i avlägsna områden utan tillgång till mödrahälsovård.

I DR Kongo går bara 6 procent av den totala budgeten till hälsa, och av dessa pengar når inte ens hälften ändra fram. Av de läkare och sjuksköterskor och annan vårdpersonal som utbildas, får många inte tillräckligt hög kompetens. Mödradödligheten hör till den högsta i världen.

I ett panelsamtal, lett av Maria Bard på PMU, pekade Anders Nordström, Sveriges hälsoambassadör, på att den bristande mödrahälsovården är ett komplext problem.

– Det behövs satsningar på effektiva hälsosystem, infrastruktur och välutbildade läkare och barnmorskor, men också att man tar itu med korruptionen och ser till att personalen får ut sin lön, påtalade han och pekade på vikten av att något så grundläggande som ett fungerande skattesystem.

Marie Berg, professor i vårdvetenskap vid Göteborgs universitet, med lång erfarenhet av arbete i utvecklingsländer, påtalade att det i vissa områden uppstått ett kunskapsglapp, genom att man satsat mer på att utbilda läkare än barnmorskor.

– En av konsekvenserna är att antalet normala fysiologiska förlossningar minskar medan kejsarsnittsfrekvensen ökar, vilket både kostar pengar och medför risker.

Deltagarna i panelen var överens om att det finns ett hopp för framtiden, genom samarbete.

– Panzisjukhuset har en viktig uppgift i att visa på de problem som finns, men också i att visa möjligheterna och inspirera, sade Anders Nordström.

Kongos Kvinnor själva är en viktig del i lösningen på problemen, framhöll Marie Berg.

– Vi kan tillföra kunskap, men det är ni som är resurserna. Det behövs fler kvinnor på inflytelserika positioner i landet.

Grace Rehema Muhima är själv aktiv inom ett nätverk för att stärka kvinnliga läkares ställning.

– Vårt land står inför en stor utmaning, men om vi kan lösa den på lokal nivå, kan vi göra det nationellt också. Jag hoppas att något nytt ska komma ur detta möte som ett steg på vägen.

Läs en debattartikel i UNT, av Niclas Lindgren, Marie Berg m. fl. om behovet av fler barnmorskor

För att ge en gåva till PMU:s insamling för mödrahälsovård gå in här