Hoppet gror efter jordbävningen

Maitre Andreraze är 11 år och går i 5:e klass på Orangers school, en av de skolor som fått del av PMU:s insatser efter jordbävningen 2010. Hon berättar hur hon var på väg hem från kyrkan tillsammans med sin familj när allting började skaka. Hon blev rädd och förstod inte vad som hände. Hon hade aldrig upplevt en jordbävning tidigare.

När de kom hem hade en vägg i familjens hus rasat in. Men familjen som bor i bergen strax utanför Port au Prince klarade sig relativt bra. Det var värre för dem som bodde inne i staden. Media rapporterade om små barn som lämnats ensamma sen föräldrarna försvunnit, barn som riskerade att “tas om hand” av personer som hade en enda sak i tanken, att tjäna pengar på dem. Här hemma i Sverige väckte bilderna en stor vilja att vara med och göra något för Haitis folk och PMU samlade in drygt fyra miljoner kronor.

Pengarna förmedlades via Convoy of Hope som hade ett pågående arbete i Haiti redan innan jordbävningen. De hade precis fyllt sina matförråd inför det nya skolåret och kunde påbörja en insats omedelbart.

I det akuta skedet handlade det om utdelning av mat och att säkra tillgången till rent vatten. Under det första året efter jordbävningen försågs cirka 4 000 personer dagligen med rent vatten och mat.

Organisationen har ett etablerat samarbete med skolor och barnhem genom vilka de förser barn och ungdomar med frukost och lunch. Totalt arbetar Convoy of hope, genom sina samarbetspartners, med 54 000 barn, 14 000 familjer, 250 skolor och 58 barnhem. Men att bara dela ut mat till skolbarn är ingen långsiktig lösning. För att gynna den lokala ekonomin köper organisationen in varor från lokala producenter som också får stöd för att utveckla sin affärsverksamhet. Man planerar för köksträdgårdar på skolorna, både i utbildningssyfte och som ett sätt att öka mattillgången för den enskilda skolan.

Situationen för barnen i Haiti är fortfarande svår. Det är inte ovanligt att barn utnyttjas som hushållsslavar, antingen av avlägsna släktingar som tagit emot barnet i sina hem för att familjen inte har råd att ta hand om dem, eller av personer som köpt barnet. En nyckel för att lyfta enskilda individer och Haiti som land ur fattigdom är utbildning.

Tillsammans med organisationen Tearfund bygger PMU en ny skola i bergen strax utanför Leogane, platsen för epicentrum av den kraftiga jordbävningen. Bara några få meter från den plats där den tidigare skolan stod, finns i dag en kraftig rasbrant som uppstod under jordbävningen. Förutom själva skolbyggnaden byggs också latriner och en anläggning för att ta vara på regnvattnet, vatten som annars är en bristvara uppe i bergen.